Forskere mener, at vores liv med en sandsynlighed på 50% er en simulering
Forskere mener, at vores liv med en sandsynlighed på 50% er en simulering
Anonim

I 2003 foreslog professor ved Oxford University, Nick Bostrom, at vores virkelighed er en computersimulering opfundet af en højt udviklet civilisation. Denne idé fascinerede mange, og siden da har forskere rundt om i verden forsøgt at enten bevise eller modbevise denne teori.

Tror du på, at livet er en matrix? Hvis ja, vil professorens nye arbejde ved Columbia University helt sikkert få dig til at se mere omhyggeligt efter "systemfejl".

I Bostroms Proof of Simulation -artikel, der betragtes som hovedværket inden for simuleringshypoteser, foreslår forfatteren følgende tre udsagn, hvoraf mindst et bestemt er sandt:

  • Det er meget sandsynligt, at menneskeheden dør ud, før den når den "posthuman" fase.
  • Det er yderst usandsynligt, at enhver posthuman civilisation vil køre et betydeligt antal simuleringer af dens evolutionære historie.
  • Vi lever næsten helt sikkert i en computersimulering.

Columbia University astronom David Kipping kiggede nærmere på disse forslag, kendt som Bostroma -trilemmaet, og beviste, at der er 50% chance for, at vi rent faktisk lever i en simulering.

Kipping begyndte sine beregninger med at gøre trilemmaet til et dilemma. Han bandt de to første positioner sammen, da slutresultatet i begge tilfælde ikke er nogen simulering. Således kontrasterer dilemmaet den fysiske hypotese (ingen simuleringer) med simuleringshypotesen. Så forskeren tildelte modellerne den såkaldte a priori sandsynlighed, det vil sige sandsynligheden for, at der ikke er nogen viden, der understøtter starten på hver af disse modeller. I dette tilfælde får hver af teorierne en 50% sandsynlighed.

Den næste fase af analysen krævede en forståelse af realiteter, der kan give anledning til andre realiteter og dem, der ikke kan efterligne afkoms realiteter. Hvis den fysiske hypotese (det vil sige den, hvor simuleringen ikke findes) var korrekt, så var sandsynligheden for, at vi lever i et ufrugtbart univers, let at beregne: det ville være 100%. Kipping viste derefter, at selv i simuleringshypotesen ville de fleste af de simulerede realiteter være sterile. Dette skyldes, at efterhånden som simuleringer genererer nye realiteter, reduceres de beregningsressourcer, der er til rådighed for hver på hinanden følgende generation, til det punkt, at langt de fleste fremtidige realiteter ikke kan have den beregningskraft, der er nødvendig for at simulere efterfølgende simuleringer.

Efter komplekse beregninger konkluderer astronomen, at sandsynligheden for, at vi lever i en simulering, er lig med sandsynligheden for, at vi er i den fysiske verden. Men hvis folk nogensinde kommer med en sådan "virtual reality", vil disse beregninger radikalt ændre sig.

Populær af emne.